PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL COMPONENT OF SPECIALIST TRAINING IN STRATEGIC COMMUNICATIONS

  • Serhii Danylenko
Keywords: the sphere of high education, strategic communications, Ukraine, Israel, the US, EU, high educational institution, educational program, critical thinking

Abstract

Modernhybrid geopoliticalconfrontation, especially Ukrainian-Russianrevealedurgentproblems, not only in the material and technical support, but also in the availability and the appropriate staff resources of Ukraine.

In the article the status of preparation of the national high school specialists for the realization of state information policy, particularly towards the implementation of strategic communications in Ukraine, as well as experience of other countries higher educational institutions, which train specialists of this profile. Considered the most balanced educational programs of «Bachelor» and «Master» in strategic communications, which are used in Ukraine and abroad. Formulated the layout principles of disciplines that enable high-quality professional training for key applications of stratcoms – government agencies, corporate and media-sphere.

References

1. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy «Pro novu redaktsiiu Voiennoi doktryny Ukrainy»: vid 2 veresnia 2015 roku №555/2015 [The President of Ukraine decree on the decision of The National Security and Defense Council of Ukraine “On the new edition of the Military Doctrine of Ukraine]. Retrieved from http://www.president.gov.ua/documents/5552015-19443 [in Ukrainian].

2. Pro spetsialnist «Mizhnarodna informatsiia» (Instytut mizhnarodnykh vidnosyn KNU) [About the specialty “International information”]. Retrieved from http://www.iir.edu.ua/education/international_information/about_the_ department/ [in Ukrainian].

3. Pro kafedru «Reklamy ta zviazkiv z hromadskistiu» (Instytut zhurnalistyky KNU) [About department of “Advertising and public relations”]. Retrieved from http://journ.univ.kiev.ua/rzg/kafedra/ [in Ukrainian].

4. Mahisterska prohrama «Menedzhment orhanizatsii i administruvannia. Menedzhment zviazkiv iz hromadskistiu (Public Relations)» (Natsionalnyi universytet «Kyevo-Mohylianska akademiia») [Master program “Management and Administration. Management of Public Relations”]. Retrieved from http://www.ukma.edu.ua/ects/index.php/ fsnst/131-menedzhmentzzg [in Ukrainian].

5. Pro mahistersku prohramu «Stratehichni komunikatsii» Odeskoho rehionalnoho instytutu derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [Master’s program “Strategic Communication” of Odessa Regional Institute for Public Administration]. Retrieved from http://www.oridu.odessa.ua/ [in Ukrainian].

6. U Kyievi prezentuvaly pershyi slovnyk stratehichnykh komunikatsii [The first dictionary of strategic communications resented in Kyiv]. Retrieved from http://www.ukrinform.ua/rubric-society/2005461-u-kievi-prezentuva- li-persij-slovnik-strategicnih-komunikacij.html [in Ukrainian].

7. Lipkan, V.A. (Eds.) (2016). Stratehichni komunikatsii: slovnyk [Strategic communications: a dictionary]. K.: FOP O.S. Lipkan [in Ukrainian].

8. Kruhlyi stil na temu: «Natsionalna vyshcha osvita v haluzi komunikatsii: stan ta perspektyvy» [Roundtable: “The national university degree in communications: state and prospects”]. Retrieved from photo.ukrinform.ua/ukr/current/photo.php?id=772337 [in Ukrainian].

9. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy Pro zatverdzhennia pereliku haluzei znan i spetsialnostei, za yakymy zdiisniuietsia pidhotovka zdobuvachiv vyshchoi osvity: vid 29 kvitnia 2015 roku № 266 [Cabinet of Ministers of Ukraine Decree “On the list of disciplines and specialties, which trains candidates of higher education”]. Retrieved from http://www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248149695 [in Ukrainian].

10. About courses of Columbia University School of Professional Studies / Sayt Kolumbiys’koho universytetu. Retrieved from http://sps.columbia.edu/strategic-communications/courses#COMM-PS5245

11. Commander’s Handbook for Strategic Communication and Communication Strategy 2010 / US Joint Forces Command Joint Warfighting Center // Version 3.0, 24 June 2010. Retrieved from http://www.dtic.mil/doctrine/ doctrine/jwfc/sc_hbk10.pdf

12. Na navchalnii platformi Prometeus ziavylysia kursy z internet-media ta informatsiinykh voien [On studying platform Prometeus appeared courses on Internet media and information warfare]. Retrieved from http://osvita.medi- asapiens.ua/web/online_media/na_navchalniy_platformi_prometheus_zyavilisya_kursi_z_internetmedia_ta_informatsiynikh_voen/ [in Ukrainian].

13. Master of Communication Studies: Strategic Communication. Retrieved from https://www.uantwerpen.be/en/ education/education-and-training/e-mcw-strategische/study-programme/

14. School of Journalism and Communications University of Oregon. Retrieved from http://journalism.uoregon.edu/ academics/grad/stratcomm/#1449534301311-95635e14-f950

15. International B.A. Program in Communication. Retrieved from http://www.biuinternational.com/academics/ communication/

16. Communications Course. Retrieved from http://www.biuinternational.com/wp-content/uploads/Communications- Course-Listing-201415.pdf

17. O fakultete «Mezhdunarodnye otnosheniya» (Diplomaticheskaya akademiya MID Rossii) [About the department “International Relations” of Diplomatic Academy of the Russian MFA]. Retrieved from http://www.dipacademy. ru/programmes/graduate/international_relation [in Russian].

18. Magisterskaya programma «Novye media i strategicheskie kommunikacii» (Moskovskiy gosudarstvennyy institut mezhdunarodnyh otnosheniy) [The master’s program “New Media and Strategic Communications” of Moscow State Institute of International Relations]. Retrieved from http://mgimo.ru/study/master/smm [in Russian].

19. Magisterskaya programma «Strategicheskie kommunikacii» (fakultet zhurnalistiki Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta) [The master’s program “Strategic Communication” of Journalism faculty of Moscow State University]. Retrieved from http://www.journ.msu.ru/education/magistrate/programmy/magisterskaya-programma-strate- gicheskie-kommunikatsii.php [in Russian].

20. Bakalavrskaya programma «Reklama i svyazi s obschestvennostyu» (Nacionalnyy issledovatelskiy universitet «Vysshaya shkola ekonomiki») [Bachelor program “Advertising and public relations” of National Research University “Higher School of Economics”]. Retrieved from https://www.hse.ru/ba/ad/keydiscipline [in Russian].

21. Magisterskaya programma «Strategicheskie kommunikacii v professionalnoy i mezhkulturnoy sferah (na stadii zapolneniya)» (Permskiy nacionalnyy issledovatelskiy politehnicheskiy universitet) [Strategic communications in professional and intercultural fields (at the stage of filling) Perm National Research Polytechnic University]. Retrieved from http://pstu.ru/title1/student/plans_magistry/ [in Russian].

22. About Strategic Communications / NATO StratCom website. Retrieved from http://www.stratcomcoe.org/ about-strategic-communications

23. Ukraina ta NATO prodovzhat spivpratsiu zadlia vprovadzhennia systemy derzhavnykh stratehichnykh komunikatsii [Ukraine and NATO will continue cooperation for the implementation of public policy communications]. Retrieved from http://mip.gov.ua/news/1450.html [in Ukrainian].

24. Yurii Stets: «Ukraina potrebuie rozvytku informatsiinoho prostoru ta nalahodzhennia komunikatsii mizh vladoiu ta suspilstvom» [Yuriy Stets: “Ukraine needs to develop of information space and establishing communication between the government and society”]. Retrieved from http://mip.gov.ua/news/1249.html [in Ukrainian].
Published
2018-08-21
How to Cite
Danylenko, S. (2018). PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT OF EDUCATIONAL COMPONENT OF SPECIALIST TRAINING IN STRATEGIC COMMUNICATIONS. Strategic Priorities, 41(4), 80-89. Retrieved from https://niss-priority.com/index.php/journal/article/view/120